Nenaříkej nad temnotou ve světě, hleď raději rozsvítit světlo.

Profil

Osobní

Oblíbené