Nenaříkej nad temnotou ve světě, hleď raději rozsvítit světlo.